BS COMPANY zapewnia kompleksowe rozwiązania oraz zintegrowane systemy informatyczne, w szczególności dla gastronomii, rolno-spożywczy i sprzedaży detalicznej. Nasze produkty (software i IoT) cechuje elastyczność, wysoka wydajność oraz niezawodność.


[software for your digital transformation]


Umiejętności naszego zespołu, dbałość o szczegóły oraz stosowanie najlepszych narzędzi programistycznych, technologii i metodologii zarządzania projektami, pozwoliły naszej firmie osiągnąć wysoki standard jakości.​​​


BS COMPANY świadczy również usługi IT i SecDevOps dla przedsiębiorstw, również we współpracy z dużymi graczami w sektorze, poprzez wysoko wyspecjalizowany i certyfikowany personel.
Nasze zespół cechuje się wysokimi kwalifikacjami, dbałością o szczegóły i dużym doświadczeniem z najlepszymi narzędziami do monitorowania i zarządzania rozwiązaniami IT. Stosowanie najlepszych metodologii pozwala BS COMPANY osiągnąć wysokie standardy jakości tworzonych rozwiązań.


[services for your digital transformation]


 Nasze partnerstwa z najważniejszymi certyfikowanymi specjalizacjami to:
         - SUSE, którego jesteśmy Solution Partner dla SLES4SAP, HA, SLES, SUMA, Enterprise Storage (ceph), CaaS Platform (kubernetes), Cloud Application Platform (Cloud Foundry) i OpenStack Cloud;
         - SAP, którego jesteśmy Build Partner dla Hana, B1, Sybase, Cloud i Mobile;
- Energy Way, którego jesteśmy Partner dla Artificial Intelligence, Machine Learning i Deep Learning;
- Rural Set, którego jesteśmy Partner dla Agritech i Digital Farming;
- INNOVA4 którego jesteśmy Partner dla Distributed Ledger i Blockchain;
- Associazione Blockchain Italia, którego jesteśmy Memberdo multidyscyplinarnego rozpowszechniania i badań naukowych nad technologiami Blockchain.

Inne ważne partnerstwa to: Oracle (Silver Partner) dla DB i JEE; Red Hat (Ready Partner) dla JBoss i Wildfly; Microsoft dla Azure; Cloudera dla Hadoop; VMware dla vSphere ESXi; IBM dla DB2 i WebSphere oraz Blockchain Platform; Talend dla Open Studio for Data Integration; NVIDIA dla AI,DL sdk dev tools.
Wreszcie istnieje wiele otwartych technologii, z których korzystamy kompetentnie: hyperledger, kubernetes, keycloak, gitlab, jenkins, alfresco, elasticsearch, kibana, pentaho, openstack, gravitee, apigee, liferay, magento.