BS Company zapewnia kompleksowe rozwiązania oraz zintegrowane systemy informatyczne, w szczególności dla gastronomii i sprzedaży detalicznej. Nasze produkty cechuje elastyczność, wysoka wydajność oraz niezawodność.


[software for innovating your catering business]


Umiejętności naszego zespołu, dbałość o szczegóły oraz stosowanie najlepszych narzędzi programistycznych, technologii i metodologii zarządzania projektami, pozwoliły naszej firmie osiągnąć wysoki standard jakości.​​​


BS Company świadczy usługi w zakresie rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw, również we współpracy z innymi kluczowymi firmami z tego sektora, takich jak SUSE (SLE4SAP, HA, SLES, SUMA, CaaSP, CAP), SAP (Hana, B1, Sybase, Cloud, Mobile), VMware, IBM DB2, Oracle (DB, JEE) czy RedHat (JBoss, Wildfly). Trzon BS Company stanowi bardzo dobrze wykwalifikowany i certyfikowany personel.


[services for innovating your business]


Nasze zespół cechuje się wysokimi kwalifikacjami, dbałością o szczegóły i dużym doświadczeniem z najlepszymi narzędziami do monitorowania i zarządzania rozwiązaniami IT. Stosowanie najlepszych metodologii pozwala BS Company osiągnąć wysokie standardy jakości tworzonych rozwiązań.